Tłumaczenie tekstów muzycznych pieśni zagranicznych na język polski - BeatGOGO. pl

Popraw tłumaczenie


Login
- lub -
Warunki korzystania z usługi
Akceptacja Warunków korzystania z usługi

Akceptacja Regulaminu polega na akceptacji tego, co zostanie napisane później i daje nam wyraźną zgodę na jego pełną realizację.

Definicja tłumacza BeatGoGo

BeatGoGo Translator to usługa stworzona z myślą o rozwiązaniu problemu złej jakości tłumaczeń w naszej sieci, po licznych zgłoszeniach chęci ich poprawiania przez odwiedzających.
BeatGoGo Translator to bezpłatna usługa, która daje użytkownikom, którzy mają chęć i możliwość ulepszenia tłumaczenia swoich ulubionych piosenek.

Przepisy wewnętrzne
  1. Z usługi należy korzystać w duchu wzajemnej pomocy, aby zapewnić lepszą obsługę przyszłym odwiedzającym.
  2. Każdy, kto tłumaczy piosenki za pośrednictwem tej usługi, robi to całkowicie bezpłatnie i zgadza się udostępnić wszystkim owoce swojej pracy.
  3. Surowo zabrania się prób niewłaściwego korzystania z usługi oraz prób naruszenia jej bezpieczeństwa.
  4. Surowo zabrania się publikowania zdań niezwiązanych z tłumaczeniem lub próby spamowania.
  5. Przesłane tłumaczenie zostanie poddane ocenie. Tłumaczenie można również odrzucić, w takim przypadku należy je poprawić i ponownie wysłać. Jeżeli przesłane tłumaczenie narusza nasze wewnętrzne regulacje, zostaną podjęte kroki w tym zakresie. Zarówno w przypadku akceptacji, jak i odmowy, otrzymasz od nas powiadomienie e-mail.
  6. Istnieje również ranking najlepszych tłumaczy. Wejście na szczyt rankingu nie upoważnia do żadnej nagrody materialnej, a jedynie osobistą i widoczną satysfakcję z wkładu w rozwój bezpłatnej usługi.
  7. Nie ma żadnych opłat ani pensji za przesłane tłumaczenia. Podziękowania zostaną dodane do strony tłumaczenia, a tematem podziękowań będzie „Publiczne imię” osoby, która przetłumaczyła piosenkę.
  8. Publiczną nazwą tłumacza może być jego imię i nazwisko lub pseudonim. Zabrania się używania nazw wulgarnych, o złym guście, nienawistnych lub spamujących.
  9. Publiczną nazwę tłumacza można zmienić w dowolnym momencie, ale zmiana ta będzie dotyczyć tylko przyszłych tłumaczeń.
  10. Adres e-mail subskrypcji nie będzie używany ani sprzedawany osobom trzecim. Ponadto nie zostanie upubliczniony w sieci BeatGoGo. Jego jedyną funkcją jest jednoznaczna identyfikacja użytkownika w momencie dostępu. Nie będziemy wysyłać komercyjnych ani reklamowych wiadomości e-mail od nas ani od klientów zewnętrznych, z których można nam powiązać.