Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Datin

Tłumaczenie Hell In The Hallway - Datin w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Datin Włoski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Datin Angielski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Datin Hiszpański
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Datin Francuski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Datin Niemiecki
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Datin Portoguese
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Datin Rosyjski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Datin Holenderski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Datin Szwedzki
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Datin Norweski
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Duński i tekst - Datin Duński
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Datin Hindi
Hell In The Hallway: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Datin Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Hell In The Hallway - Datin na różne języki.

Tekst Hell In The Hallway
tłumaczenia Datin

Sigh

Little nervous about this one, bro
It's like once it's out there
It's out there and you can't take it back
And it just makes it more real
Maybe I don't want it to be real
Here goes
Yeah!


Pen and pad in front of me, I don't know where to start
What is the type of beat to vent on and share your heart?
Usually, I write so you can receive
But, this time, this song'll be most therapeutic for me
Check it, six years ago, I say goodbye to New Jersey
And move to Florida, to marry my bride in a hurry
Though it was a sacrifice for me, 'cause I was deserting
My fam, I did it for the type of love that I had been yearning
Fast forward to present time, now, I'm in my 30's
Reading over divorce papers to sign, and it's hurting
Come up with a plan to acquire the earnings
I need to file, I might even have to hire attorneys, dag!
I thought she was my ride or die on this journey
But, I was wrong, 'cause she looked me in the eye, and she sternly
Told me she wants a divorce, it felt like a knife was inserting
Into my heart, I was tossed aside like I wasn't worthy
And my mind we was working, I was providing and serving
My love for her was like an all-consuming fire that's burning
I guess my efforts fell short, 'cause the tide had been turning
And now, I wrestle self-doubt, thinking I'm undeserving of love
That's embarrassing to admit
Maybe I'm being too transparent with you on this
She's gone, but, it's like she hasn't loosened her grip
It's time for me to get this tat removed from my wrist
And erase her name, 'cause even as I write this rhyme
I'm reminded of her every time I look down, it plagues the brain
Then the mind plays a game of only replaying
Good memories, not prepared to keep me in this state of pain
My fans have fight for us to sing along
But, more than that, I had hope the message would bring her home
But, the fight's over, 'cause I was swinging at air
See, it takes two to box, and shorty left me in this ring alone

And I've been playin' pretend with my friends
And family to ask 'Hey, how you've been?'
I give 'em that 'Aye-okay' cliche, but, within
I'm battling depression and the temptation to sin
My flesh is screaming, 'Let the self-medication begin'
This feast on the plate of lust, and then chase it with gin
But, I can't, because I know what awaits in the end
An addiction that'd keep me trapped in this state that I'm in, so, I fight!
My knees are calloused from my time in prayer
I'm asking God to deliver me from my despair
It's more that I can bear, 'God, I need answers'
Then I hear Him tell me, 'Open up your Bible, and you'll find it there'
Huh, yeah, then, I find clarity
In 1 Peter 5:7, it is in there I read
I can cast my anxieties on Him, 'cause e cares for me
If ever there's a need, my Father said he'll be there indeed
And, man, I need him now more than ever
I'm feeling down, and my heart is severed
But, as I continue to read, all I can do is believe
That He's just and He gon' work all of this out for my better
I heard my dog say
That when one door closes, another will open but its hell in the hallway
And it's still a long way
Until I reach that open door, but, while I'm in this hell, I'll be giving my God praise

So, my man hits me
Gives me a call, and asks me, 'Yo, '
'...How you doing, bro? How you holding up?'
I tell him, ''
'Can't ever lie, it's been '
'...Clinging to Jesus like never '
'...Jesus is all I got!' And he says, 'Well, that's '
'...'Cause Jesus is all you'll ever need'
Facts, amen!
It may be hell in this hallway
But, I see light at the end
And, I'm making my way towards it
I can do all things
In His yeah!
Uh!
Hell In The Hallway

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Hell In The Hallway autorstwa Datin

Wzdychaj

Trochę się denerwuję tym, brachu
To jest tak, jakby tam było
Jest tam i nie możesz tego cofnąć
I po prostu sprawia, że Bardziej prawdziwe
Może nie chcę, żeby było prawdziwe
Tutaj jest
Tak!


Pióro i podkładka przede mną, nie nie wiem, od czego zacząć
Jaki jest rodzaj bitu, na którym można dać upust i podzielić się swoim sercem?
Zwykle piszę, abyś mógł odebrać
Ale tym razem ta piosenka będzie najbardziej terapeutyczne dla mnie
Sprawdź, sześć lat temu żegnam się z New Jersey
I przeprowadzam się na Florydę, aby pośpiesznie poślubić moją pannę młodą
Chociaż była to dla mnie ofiara ”, bo porzuciłem
Moja rodzina, zrobiłem to z powodu miłości, której pragnąłem
Szybko do przodu, teraz mam 30 lat
Czytając dokumenty rozwodowe podpisać, a to boli
Wymyśl plan uzyskania zarobków
Muszę złożyć wniosek, może nawet będę musiał zatrudnić prawników, dag!
Myślałem, że to moja przejażdżka lub śmierć w tej podróży
Ale myliłem się, bo spojrzała mi w oczy i surowo
Powiedziała mi, że chce rozwodu, czułem się, jakby nóż wbijał się
w moje serce, zostałem odrzucony na bok, jakbym nie był godny
I myślałem, że pracowaliśmy, dostarczałem i służyłem
Moja miłość do niej była jak ogień pochłaniający wszystko.
Wydaje mi się, że moje wysiłki nie powiodły się, ponieważ fala się odwracała
A teraz walczę z wątpliwościami, myśląc, że nie zasługuję na miłość
To wstyd się przyznać
Może jestem zbyt przejrzysty w tej sprawie
Ona odeszła, ale to jest jakby nie poluzowała uchwytu
Nadszedł czas, żebym usunął ten tatuaż z mojego nadgarstka
I wymazał jej imię, ponieważ nawet gdy piszę ten rym
przypomina mi się ją za każdym razem, gdy spoglądam w dół, nęka mózg
Następnie umysł gra w grę polegającą tylko na odtwarzaniu
Dobre wspomnienia, nie są przygotowane, by trzymać mnie w tym stanie bólu
Moi fani walczą o do wspólnego śpiewania
Ale co więcej, miałem nadzieję, że wiadomość przyniesie ją do domu.
Ale, walka się skończyła, bo huśtałem się w powietrzu
Widzisz, potrzeba dwóch do pudełka, a mały zostawił mnie samego w tym ringu

A ja udawałem z przyjaciółmi
I rodzina, aby zapytać „Hej, jak się masz?”.
Podaję im ten frazes „Tak, w porządku”, ale w ramach
walczę z depresją i pokusą, by zgrzeszyć
Moje ciało krzyczy: „Niech zacznie się samoleczenie”
Ta uczta na talerzu pożądania, a potem gonić ją ginem
Ale nie mogę, bo wiem, co czeka na koniec
Uzależnienie, które trzymałoby mnie w pułapce w tym stanie, w którym jestem, więc walczę!
Moje kolana są zrogowaciałe od czasu modlitwy
Proszę Boga, aby uwolnij mnie od rozpaczy
To więcej, co mogę znieść: „Boże, potrzebuję odpowiedzi”
Wtedy słyszę, jak mi mówi: „Otwórz swoją Biblię, a znajdziesz ją tam”
Huh, tak, więc znajduję jasność
W 1 Piotra 5: 7 jest tam, gdzie czytam
Mogę rzucić na Niego swoje zmartwienia, ponieważ troszczy się o mnie
Jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, mój Ojciec powiedział, że tam będzie eed
I, człowieku, potrzebuję go teraz bardziej niż kiedykolwiek
Czuję się przygnębiony, a moje serce jest zerwane
Ale kiedy kontynuuję czytanie, wszystko, co mogę zrobić, to uwierzyć
Że On jest sprawiedliwy i zamierza to wszystko zrobić dla mnie lepiej
Słyszałem, jak mój pies mówi
Że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otworzą, ale to piekło na korytarzu
A to wciąż długa droga
Dopóki nie dotrę do tych otwartych drzwi, ale kiedy jestem w tym piekle, będę oddawać cześć mojemu Bogu

Więc mój mężczyzna mnie uderza
Dzwoni do mnie i pyta „Yo”
„... Jak się masz, brachu? Jak się trzymasz? ”
Mówię mu:„ ”
„ Nigdy nie mogę kłamać, to było „
”… Przylgnięty do Jezusa jak nigdy „
”. ... Jezus jest wszystkim, co mam! A on mówi: „Cóż, to jest„
”…„ Bo Jezus jest wszystkim, czego kiedykolwiek będziesz potrzebować ”.
Fakty, amen!
W tym korytarzu może być piekło
Ale widzę światło na końcu
I zbliżam się do niego
Mogę zrobić wszystko
W Jego tak!
Uh!
Piekło w korytarzu

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Hell In The Hallway Są szczęśliwi!

Datin

Hell In The Hallway: tłumaczenie i tekst - Datin

Hell In The Hallway

Hell In The Hallway to nowy singiel z Datin pobrane z albumu 'Hell In The Hallway' .

To jest lista 3 utworów zawartych w albumie. Możesz kliknąć na jeden, aby zobaczyć odpowiadające mu teksty i tłumaczenia.

To jest krótka lista piosenek utworzonych przez , które mogą być zaśpiewane podczas koncertu, wraz z nazwą albumu, z którego pochodzi każda piosenka:

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Datin

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu

Do dzisiaj poprawiłeś / aś
225
tłumaczenia piosenek
Dziękuję !!