Hallelujah: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Dilated Peoples

Tłumaczenie Hallelujah - Dilated Peoples w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Hallelujah: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Dilated Peoples Włoski
Hallelujah: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Dilated Peoples Angielski
Hallelujah: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Dilated Peoples Hiszpański
Hallelujah: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Dilated Peoples Francuski
Hallelujah: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Dilated Peoples Niemiecki
Hallelujah: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Dilated Peoples Portoguese
Hallelujah: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Dilated Peoples Rosyjski
Hallelujah: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Dilated Peoples Holenderski
Hallelujah: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Dilated Peoples Szwedzki
Hallelujah: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Dilated Peoples Norweski
Hallelujah: Tłumaczenie w Duński i tekst - Dilated Peoples Duński
Hallelujah: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Dilated Peoples Hindi
Hallelujah: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Dilated Peoples Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Hallelujah - Dilated Peoples na różne języki.

Tekst Hallelujah
tłumaczenia Dilated Peoples

Ayo, hoes holler hallelujah, how I maneuver
Passenger's side with Ruger, connoisseur
My mind is a sewer, infested with garbage
Crime, rhyming and music, disrespecting the market
Like a Mexican martyr, boy, I do it to death
Nothing left with the carcass, squeeze a Tec on the target
Aim the wreck at your artist, flames, a mess on the carpet
Then hit everything except for the daughter
Cat burglar to a merciful murderer
Certainly not with the circus, they trying serve
I'm either too hood for my own good
Or I'm too good for my own hood
Cold is the climate in the hearse
Where they found me in the dirt, too demonic for the church
I body any and everybody until the day they put my body in the earth
This is ghetto gossip while I work


Live from Venice, the southern menace
Put me in the Guinness for raising hell up for all the sinners
High as tinters, violinists, I string them all along
Tied to the flow like water skis in the red ocean
Hang like an apostrophe, any MC no Qu'ran
I prayed to the God, then prayed on their bodies all at once
Sun setting, never regretting the day's events are gone
Forgive me for my sins, with everything that I pen my palm
Sweaty, sick as spaghetti, my noodle machete sharp
To niggas that wanna spark, I pray for you, hallelujah
Quick as a cougar when I maneuver
You spit manure, eating Peruvian in my rishwa pen
Pretty Julia Roberts, I'm a woman robbing you
Of your coolness, hard to reach like the stewardess
Underground like the sewage is, who fucking with the kid?
Did this show evidence?
International, such an animal, yeah I really been
Killing on the daily, you niggas crazy and asterisk
Star, follow me you could probably find the manger
I been major, it's Rapsody, boy

I don't trust the score, I've been baffled by judges' cards before
Never leave it in their hands, that's the art of war
I learned the proper punching power started from the floor
Ground up, renovate, a wall is just another door
Resurrected like the phoenix, blazing every stage
Spread my wings and fly, but gravity's a heavy cage
Hellfire and heaven's rage on every page
Revelation propaganda, maybe it's the seven plagues
Aiming at the tower, same commercial, different station
They stuck on training wheels and tracing paper, vapor chasing
I'm half amazing, a quarter sinner, a quarter savior
Fascinated, Rakaa seen the wretched paint the righteous painting
My travel agent's favorite, preacher's son, no sign of fading
The lights weaponized, fireworks at night displaying
The blazing arrows fly, a thousand points of light just raining
Careful when you're in the quarters, chariots are hydroplaning


Fucker, we from the hundreds now
Kill a fuck assumption, we bucking off or we ducking down
Couple blocks away from the form, check how we run this town
You fuckers get this work in this bun, check my circumference now
Circle wasn't set stretching, yoga flame
Hottest rapper in the streets and they don't even know his name
Kept the dope, boy, and I ain't even need a golden chain
I'm focused, man, you shooting like a rookie that don't know his range
Smoking, watch me go insane, opus and the novacaine

Shit was once an open game, we got it by a rope and chain
Losing all control of wild paintings in my broken brain
I don't think you get it, scrap me down for anything you niggas sending at me
Young niggas flexing, mean mugs but trigger happy
I'm getting high, I don't ever let a minute pass me
I'm feeling famished, bitch, I'm sick of fasting
About that action, we can get it cracking
Never find shit to match

I caught a body, they called it a verse
Called the cops, I caught the life, they calling a hearse
Pain is easy in reverse, I think pleasure hurts
The first rule is win, the second's don't forget the first
I think the worst now behind us
Hello first-timers, it's welcome to one-liners
Question anything against the center of alignment
This rock ain't a diamond until it's polished up and shining
Decide to ride the retro minutes to the summit's peak
Others fall trying to climb it because their stomach weak
When we climbing in the summer heat
They throwing shade against the team when the others meet
Despite the hate when sun'll speak then others peep it
After this drops, nothing’s best kept but nothing’s secret
If nothing’s nothing, then what the fuck is getting even?
Just an odd man out, another duck in season
What’s yours is yours, what’s mines is mines
It seems as simple as it simply rhymes
I keep the simpleton spit in all the sympathy lines
I mean it’s Craig G rap came on symphony shines


Slay the Nazarene, you just fire water, I’m gasoline
It ain't a day in Philly if I never pass a fiend
It’s blood everywhere, similar assassin's scene
Purify the water, correlate the Torah, Maccabeen
You think that you could box with Vinnie? Dummy, that’s obscene
The nine milli silly, dummy, but the mac is mean
The downstairs wild gritty, but the attic clean
You have unbearable lightness and just a lack of being
You ain’t built to shoot the five with me, that’s the thing
I’m only after one thing, money, that’s the rings
I’m only after one head, money, that’s the king’s
A rat gonna be a rat and so he have to sing
I got an Ingram MAC-11 and it has a beam
And that’s a beautiful love there, it has a gleam
You wasn’t in a platoon, cousin, cause that was Sheen
Old school, still loyal to guns and Vaseline

Selling the J dirty boogie, gray hoodie, hit the dougie
Pinky rings on racks of chicken nuggets
Shit’s like shooting fish in a bucket, dab the hummus
I’m in Japan for the summer, land the plane
On Jamaica Ave, black rain in the forecast
Four-four class, open a stolen Accord door and haul ass
Body disposed by Albanian doorman for four grand, aw man
I throw the lamb in the ground and leave it overnight
You ain’t ever seen this in your life
You ain’t used to being where I been to, Curly and my men do
You ain’t been through shit I been through
This is limited edition, 666 driven
Tryna keep from out of prison
So I lay low, throwing dice, tomato sauce for the boss
Place the bib over the cross, it’s us

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Hallelujah autorstwa Dilated Peoples

Ayo, dziwki wykrzykują alleluja, jak manewruję
Po stronie pasażera z Rugerem, koneserem
Mój umysł to ściek pełen śmieci
Przestępczość, rymowanie i muzyka, brak szacunku dla rynku
Lubię meksykański męczennik, chłopcze, robię to na śmierć
Nic nie zostało ze zwłokami, wyciśnij Tec do celu
Wyceluj wrak w swojego artystę, płomienie, bałagan na dywanie
Następnie uderzyć we wszystko oprócz córki
Cat włamywacz do miłosiernego mordercy
Na pewno nie z cyrkiem, oni próbują służyć
Jestem zbyt kapturowy dla własnego dobra
Albo ja ' jestem za dobry na mój własny kaptur
Zimny ​​jest klimat w karawanie
Tam, gdzie znaleźli mnie w błocie, zbyt demonicznego dla kościoła
Tuszę wszystkich i wszystkich aż do dnia, w którym postawili mój ciało na ziemi
To plotki z getta, kiedy pracuję


Mieszkam z Wenecji, południowego zagrożenia
Umieść mnie w Guinnessie za wzniecenie piekła dla wszystkich grzesznicy
Wysoko jak tinters, skrzypkowie, ciągnę ich wzdłuż
Przywiązany do strumienia jak wat narty w czerwonym oceanie
Zawieś jak apostrof, każdy MC no Qu'ran
Modliłem się do Boga, a potem modliłem się nad ich ciałami naraz
Zachodzące słońce, nigdy nie żałując dnia wydarzenia przeminęły
Wybacz mi moje grzechy, ze wszystkim, co trzymam w dłoni
Spocony, chory jak spaghetti, moja ostra maczeta z makaronem
Do czarnuchów, które chcą iskrzyć, modlę się za ciebie, alleluja
Szybko jak kuguar, kiedy manewruję
Plujesz nawozem, zjadasz peruwiański w moim zagrodzie rishwa
Śliczna Julia Roberts, jestem kobietą okradającą cię
Z twojego chłodu, trudno dotrzeć jak stewardessa
Pod ziemią jak ścieki, kto pieprzy się z dzieckiem?
Czy to pokazało dowody?
Międzynarodowe, takie zwierzę, tak, naprawdę
zabijałem na codziennie, wy czarnuchy szalone i gwiazdka
Gwiazdo, podążajcie za mną, prawdopodobnie moglibyście znaleźć żłóbka
Byłem major, to Rapsody, chłopcze

Nie ufam wynikowi, ja zostałem zdumiony kartami sędziów, zanim
Nigdy nie zostawiaj ich w ich rękach, to sztuka wojny
I nauczyłem się właściwej siły uderzania, zaczynając od podłogi
Grunt, remont, ściana to tylko kolejne drzwi
Wskrzeszony jak feniks, płonący na każdym etapie
Rozłóż moje skrzydła i leć, ale grawitacja jest ciężka klatka
Piekielny ogień i wściekłość nieba na każdej stronie
Propaganda Objawienia, może to siedem plag
Celowanie w wieżę, ta sama reklama, inna stacja
Utknęli na kołach treningowych i kalce kreślarskiej , w pogoni za oparami
Jestem w połowie niesamowity, ćwierć grzesznika, ćwierć zbawiciela

Zafascynowany Rakaa zobaczył nieszczęsną farbę na sprawiedliwym obrazie
Ulubieniec mojego biura podróży, syn kaznodziei, bez śladu blaknięcia
Uzbrojone światła, pokazy sztucznych ogni w nocy
Płonące strzały latają, tysiąc punktów światła po prostu pada.
Ostrożnie, gdy jesteś w kwaterach, rydwany jeżdżą po wodzie.


Skurwielu, jesteśmy teraz z setek
Zabijmy pieprzone założenie, rzucamy się lub schylamy
Kilka bloków od formy, sprawdź, jak przebiegamy miasto
Wy, skurwiele, łapcie tę pracę w tej bułce, sprawdźcie teraz mój obwód
Krąg nie był ustawiony na rozciąganie, płomień jogi
Najgorętszy raper na ulicach i nawet nie znają jego imienia
Trzymałem narkotyki, chłopcze, a ja nie potrzebuję nawet złotego łańcucha
Jestem skupiony, człowieku, strzelasz jak nowicjusz, który nie zna swojego zasięgu
Palę, patrz oszaleję, opus i novacaine
Gówno było kiedyś otwartą grą, złapaliśmy ją za linę i łańcuch
Tracąc wszelką kontrolę nad dzikimi obrazami w moim zepsutym mózgu
Nie sądzę rozumiesz, wyrzucaj mnie za wszystko, co czarnuchy mi wysyłają
Młode czarnuchy wyginają się, wredne kubki, ale spust szczęśliwy
Jestem naćpany, nigdy nie pozwolę minąć mi ani minuty
Czuję się wygłodniały, suko, mam dość postu
Jeśli chodzi o tę czynność, możemy ją złamać
Nigdy nie znajdę gówna do dopasowania

Złapałem ciało, nazywali to wersetem
Wezwali gliny, złapałem życie, wezwali karawan
Ból jest łatwy do tyłu, myślę, że przyjemność boli
Pierwsza zasada to wygrana, druga nie zapomnij o pierwszej
Myślę, że najgorsze już za nami
Witajcie nowicjusze, mile widziane są jednowierszowe
kwestionujcie wszystko przeciwko środkowi wyrównania
Ta skała nie jest diamentem, dopóki nie zostanie wypolerowana i błyszcząca
Zdecyduj się jechać w stylu retro na szczyt szczytu
Inni upadają, próbując się na niego wspiąć, ponieważ ich żołądek słaby.
Kiedy my wspinaczka w letnim upale
Rzucają cień na drużynę, gdy inni się spotykają
Pomimo nienawiści, kiedy słońce przemówi, inni to podglądają
Po tym upadku nic nie jest najlepiej zachowane, ale nic nie jest tajemnicą
Jeśli nic nie jest niczym, to co do cholery się równa?
Po prostu dziwny człowiek, kolejna kaczka w sezonie
Co twoje jest twoje, co jest miny to miny
Wydaje się to takie proste ponieważ po prostu się rymuje
Trzymam prostaka pluć we wszystkich wierszach współczucia
Mam na myśli to, że to Craig G rap przyszedł w blasku symfonii


Zabij Nazarejczyka, po prostu ogień woda, jestem benzyną
W P nie ma dnia

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Hallelujah Są szczęśliwi!

Dilated Peoples

Hallelujah: tłumaczenie i tekst - Dilated Peoples

Hallelujah

Hallelujah to nowy singiel z Dilated Peoples pobrane z albumu 'Directors of Photography' .

Lista 18 utworów tworzących album jest tutaj:

To jest krótka lista piosenek utworzonych przez , które mogą być zaśpiewane podczas koncertu, wraz z nazwą albumu, z którego pochodzi każda piosenka:

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Dilated Peoples

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu

Do dzisiaj poprawiłeś / aś
225
tłumaczenia piosenek
Dziękuję !!