Something’s Going On: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Fliptrix

Tłumaczenie Something’s Going On - Fliptrix w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Something’s Going On: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Fliptrix Włoski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Fliptrix Angielski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Fliptrix Hiszpański
Something’s Going On: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Fliptrix Francuski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Fliptrix Niemiecki
Something’s Going On: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Fliptrix Portoguese
Something’s Going On: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Fliptrix Rosyjski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Fliptrix Holenderski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Fliptrix Szwedzki
Something’s Going On: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Fliptrix Norweski
Something’s Going On: Tłumaczenie w Duński i tekst - Fliptrix Duński
Something’s Going On: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Fliptrix Hindi
Something’s Going On: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Fliptrix Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Something’s Going On - Fliptrix na różne języki.

Tekst Something’s Going On
tłumaczenia Fliptrix

I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding
We see what true nature is
Sacred geometries
Energies create us
I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding
We see what true nature is
Welcome new realities
Destined through the ages


The high life's therapeutic
Thoughts resonate
When I reverberate acoustics
Determination
Got me on my soul wave
Transmuting
To a light being
DNA state's improving
Worlds of the physical
And spiritual are fully merged
Cocooned in a movement
Using clairvoyance might see the future
And what occurs looming
Bodies interspersed
Spirits rise and they're zooming
Me I'm still perusing
Like I'm meant to be
Meditate upgrade
Communications
Through telepathy
Psychic abilities
Develop extrasensory
Perceptions inherently
I live life effortlessly
Where you think
I get these words from man
They’re sent to me
From my higher self
In the clouds
I meet regularly
Bless him cause it's therapy
Making each breath I take in feel like ecstasy
We elevate collectively

I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding
We see what true nature is
Sacred geometries
Energies create us
I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding

We see what true nature is
Welcome new realities
Destined through the ages


It’s so healing
Moving things
Through deep telekinesis
Geometric shifts
Occur in the double helix
Spontaneous
Metamorphosis
I feel it creep in
Speeding rapidly to
Equator of the galaxy
Frequency of mind states
Accelerate dramatically
See through the masquerade
Their lens cap ain't having me
Eternity is fractal in nature
I see it graphically
One step back
From the planet
That inhabits me
A new paradigm
To the infinite pool
Of what has to be
Can slip through your hands
To your feet
In a drip casually
Thanks to gravity
But it don't have to be
Starting the precession
Annus Magnus
It’s meant for the
Ascension of the spirits
To co-create reality
Build relationships with source
Live in bliss magically
Galactic planetary alignment
Lights the galaxy
Spirits fly naturally
Embodying what happy be

I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding
We see what true nature is
Sacred geometries
Energies create us
I feel the changes
Ascension's on my timeline
I leave behind the playlist
Mind state expanding
We see what true nature is
Welcome new realities
Destined through the ages

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Something’s Going On autorstwa Fliptrix

Czuję, że zmiany
Wniebowstąpienie jest na mojej osi czasu
Zostawiam listę odtwarzania
Stan umysłu się rozwija
Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Święte geometrie
Energie tworzą nas
Czuję, że zmiany
Wniebowstąpienie jest na mojej osi czasu
Zostawiam listę odtwarzania
Stan umysłu się rozszerza
Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Witamy nowe rzeczywistości
Przeznaczony przez wieki


Terapeutyczne życie na wysokim poziomie
Myśli rezonują
Kiedy odbieram dźwięk akustyki
Determinacja
Rozumiem fala mojej duszy
transmutowanie
do istoty świetlnej
stan DNA poprawia się
światy fizyczne
i duchowe są w pełni połączone
otoczone ruchem
Korzystanie z jasnowidzenia może zobaczyć przyszłość
A to, co się dzieje, zbliża się
Ciała przeplatane
Duchy rosną i powiększają się
Ja wciąż przyglądam się
Tak jak ja ' mam być
Medytuj ulepszenie
Komunikacja
Poprzez telepatię
Zdolności psychiczne
Rozwijaj pozazmysłowe
postrzeganie z natury
Ja żyj życiem bez wysiłku
Tam, gdzie myślisz
Dostaję te słowa od człowieka
Są wysłane do mnie
Od mojego wyższego ja
W chmurach
Ja spotykaj się regularnie
Pobłogosław go, bo to terapia
Sprawiając, że każdy oddech, który biorę, sprawia wrażenie ekstazy.
Wznosimy się razem

Czuję zmiany
Wniebowstąpienie jest na moim Oś czasu
Zostawiam listę odtwarzania
Stan umysłu się poszerza
Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Święte geometrie
Energie nas tworzą
Czuję zmiany
Wniebowstąpienie jest na mojej osi czasu
Zostawiam listę odtwarzania
Stan umysłu się rozwija

Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Witaj w nowych rzeczywistościach
Przeznaczone przez wieki


To takie uzdrawiające
Poruszanie rzeczy
Poprzez głęboką telekinezę
Przesunięcia geometryczne
Zachodzą w podwójnej helisie
Spontaniczna
Metamorfoza
Czuję, jak wkrada się
Szybko pędząc do
równika galaktyki
Częstotliwość stanów umysłu
Przyspiesz dramatycznie
Przejrzyj maskaradę
Ich obiektyw czapka mnie nie ma
Wieczność jest z natury fraktalna
Widzę to graficznie
Jeden krok wstecz
Z planety
która mnie zamieszkuje
Nowa paradygmat
Do nieskończonego basenu
Tego, co ma być
Może prześlizgnąć się przez twoje ręce
Do twoich stóp
W kroplówce od niechcenia
Dzięki grawitacji
Ale to nie musi być
Rozpoczęcie precesji
Annus Magnus
Jest przeznaczone do
Wniebowstąpienia duchów
Aby współtworzyć rzeczywistość
Buduj relacje ze źródłem
Żyj w błogości w magiczny sposób
Galaktyczne wyrównanie planet
Oświetl galaktykę
Duchy latają naturalnie
Ucieleśniając to, co szczęśliwe

Czuję, że zmiany
Wniebowstąpienie jest na mojej osi czasu
Zostawiam listę odtwarzania
Stan umysłu się rozszerza
Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Święte geometrie
Energie nas tworzą
Czuję zmiany
Wniebowstąpienie na mojej osi czasu
Zostawiam za sobą playlistę
Stan umysłu się rozwija
Widzimy, czym jest prawdziwa natura
Witamy nowe rzeczywistości
Przeznaczone przez gh wieki

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Something’s Going On? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Wesprzyj autorów i wytwórnie stojące za jego stworzeniem, kupując go, jeśli chcesz.

Fliptrix

Something’s Going On: tłumaczenie i tekst - Fliptrix
MC z Wielkiej Brytanii. Założyciel HighFocus Records.

Something’s Going On

Something’s Going On to nowy singiel z Fliptrix pobrane z albumu 'The Road to the Interdimensional Piff Highway' .

Lista 13 utworów tworzących album jest tutaj:

Oto mała lista piosenek, które może zdecydować się zaśpiewać, wraz z nazwą odpowiedniego albumu dla każdej piosenki:

Inne albumy z Fliptrix

Chcemy przypomnieć Ci inny stary album poprzedzający ten: INEXHALE.

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Fliptrix

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu