Big Mood: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Jeyswan

Tłumaczenie Big Mood - Jeyswan w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Big Mood: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Jeyswan Włoski
Big Mood: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Jeyswan Angielski
Big Mood: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Jeyswan Hiszpański
Big Mood: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Jeyswan Francuski
Big Mood: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Jeyswan Niemiecki
Big Mood: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Jeyswan Portoguese
Big Mood: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Jeyswan Rosyjski
Big Mood: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Jeyswan Holenderski
Big Mood: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Jeyswan Szwedzki
Big Mood: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Jeyswan Norweski
Big Mood: Tłumaczenie w Duński i tekst - Jeyswan Duński
Big Mood: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Jeyswan Hindi
Big Mood: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Jeyswan Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Big Mood - Jeyswan na różne języki.

Tekst Big Mood
tłumaczenia Jeyswan

The universe is cold and unfeeling, the only constant is chaos
What's that place selling chocolate chip pancakes again?
We were all almost killed by a truck
Ami are you ok papi?
This is all Phil's fault he's always blaring that damn New Wave music


Look, I put Jesus up in my rhythms
Now they hate me that’s just the system
Ay, you just take my wrongs and you list em
Got Jesus boi now I am forgiven
Preaching in the city that’s a big mood
Sinners we don’t rock with making M’s too
But just know He could cut that off again to
I’ve been moving up that’s a big mood ayy
Things going my way big mood
Always going Gods way big mood
Keeping God in contact big mood
We ain’t got no contact then we ain’t cool
Had to hit up Nicky hit up Matty tell em double
Triple Double got my hoodie up I feel like Russell
When this album drop we taking over no discussion
Ten percent go to the church they need a bigger budget
Why you acting different outta church boy you a bluffer
Now you Fugazi super crazy always changing covers
I been searching for another God said my cousin
Told him you won’t find another cuz there ain’t another
Jeyswan yea you know the name yea I’m a boss
Turn you into salt like this be Abraham and Lot
They say holy when they hear the song we always on
I’ve been going radical I’ve been saved by the cross


Play that, underrated forward cutting to the rim like I'm Terrence Ross
Hate that, stop flexing on me and start talking bout the cross
Stay back, don't leave your feet if you can't jump with the Moss
Make that, stop jacking up threes till you check with the boss
Chilling in the middle with shooting triple like a pistol with a muzzle just tryna stay outta trouble
Nick ball so hard that guys like him should be living in the bubble
Two fire features on the same track got the opposition seeing double
We're going for your neck so no questions asked
Just go to the morgue, and I'll bring a shovel


All my rivals check the title it's a tidal wave
Tough times so you know I know all I need is faith
Check the Bible get an eyefull I fell for His grace
They feel like Midas might be mindless we bust barricades
Had the doubt, had the struggle, all my thoughts were troubled
Went the route of chasing clout so all these bots would love you
All the vultures, all the snakes, all the poachers, all the pain
I made a change for His reign don't care bout what they up to
And all these wise men, thinking they an island
They time came, they time went, but they ain't timeless
They want the gold, they want the crown, they hate our mindset
We got a goal to change the crowd make paradigms shift WOO
So Jeyswan hit me up said it's a big mood
Said he'd put me on now that's a big mood
Ain't no runner-ups we know what it amounts to
Give it 100 yup, I know that I found truth

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Big Mood autorstwa Jeyswan

Wszechświat jest zimny i nieczuły, jedyną stałą jest chaos.
Co to za miejsce, gdzie znowu sprzedaje się naleśniki z kawałkami czekolady?
Wszyscy prawie zostaliśmy zabici przez ciężarówkę
Ami, czy wszystko w porządku papi?
To wszystko wina Phila, że ​​zawsze ryczał tą cholerną muzyką Nowej Fali


Słuchaj, wprawiam Jezusa w moje rytmy
Teraz mnie nienawidzą, to tylko system
Tak, po prostu bierzesz moje błędy i wymieniasz je
Mam Jezusa boi, teraz mi wybaczono
Głoszenie w mieście to świetny nastrój
Grzesznicy, których nie darzymy się robieniem M też
Ale po prostu wiedz, że On mógłby to znowu przerwać, aby
Ruszyłem w górę to dobry nastrój ayy
sprawy idą po mojej myśli wspaniały nastrój
zawsze idę Boże dobry nastrój
Utrzymywanie kontaktu z Bogiem w wielkim nastroju
Nie mamy kontaktu, więc nie jesteśmy fajni
Musieliśmy trafić Nicky zadzwonić Matty, powiedzieć im podwójnie
Triple Double założył moją bluzę Czuję się jak Russell
Kiedy ten album upada, nie przejmujemy żadnej dyskusji
Dziesięć procent idzie do kościoła, potrzebują większego budżetu
Dlaczego zachowujesz się inaczej poza kościołem, jesteś blefatorem
Teraz ty Fugazi, super szalony, zawsze zmieniasz okładki
Szukałem innego Boga, powiedział mój kuzyn
Powiedziałem mu, że nie znajdziesz innego, bo tam nie ma innego
Jeyswan, tak, znasz to imię, tak, jestem szefem
Zamieniam cię w sól, jak ta, Abraham i Lot
Mówią święte, kiedy słyszą piosenkę, którą zawsze gramy
Byłem radykalny, zostałem uratowany przez krzyż

Zagraj w to, niedoceniane cięcie do przodu do obręczy, jakbym był Terrence Ross.
Nienawidzę tego, przestań się wyginać ja i zacznij mówić o krzyżu
Cofnij się, nie zostawiaj swoich stóp, jeśli nie możesz skoczyć z Mchem
Zrób to, przestań podnosić trójki, dopóki nie sprawdzisz z szefem
Chłodzenie w środku z potrójnym strzelaniem jak z pistoletu z lufą, po prostu staram się trzymać z daleka od kłopotów
Nick gra tak mocno, że tacy jak on powinni żyć w bańce.
Dwie cechy ognia na tym samym torze napotkały przeciwnika widząc podwójnie
Idziemy na twoją szyję więc bez pytań
Po prostu idź do kostnicy, a ja przyniosę łopatę


Wszyscy moi rywale sprawdzają tytuł to fala przypływu
Ciężkie czasy, więc wiesz, że wiem, że wszystko, czego potrzebuję, to wiara
Sprawdź Biblię, spójrz na oczy, zakochałem się w Jego łasce
Czują, że Midas może być bezmyślny, burzymy barykady
Gdybyśmy wątpili, walczyli, wszystkie moje myśli były zmartwione
Poszedłem na ścieżkę pogoni za siłą, aby wszystkie te roboty cię kochały
Wszystkie sępy, wszystkie węże, wszyscy kłusownicy, cały ból
Zrobiłem zmianę dla Jego panowania nie obchodzi, co zamierzają
I wszyscy ci mędrcy myślący, że są wyspą
Przyszli czas, oni minęli, ale oni nie są ponadczasowi
Chcą złoto, chcą korony, nienawidzą naszego sposobu myślenia
Mamy cel, aby zmienić tłum, zmienić paradygmaty WOO
Więc Jeyswan uderzył mnie, powiedział, że to świetny nastrój
Powiedział, że postawił ja teraz to świetny nastrój
Nie ma wicemistrzów, wiemy, ile to daje
Daj sobie 100 lat, wiem, że ja znalazłem prawdę

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Big Mood? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Piosenkę „Big Mood” napisał Jeshan Jesuratnam. Podoba Ci się ta piosenka? Wspieraj autorów i ich etykiety, kupując to.

Jeyswan

Big Mood: tłumaczenie i tekst - Jeyswan

Big Mood

Big Mood to nowy singiel z Jeyswan pobrane z albumu 'Newer Wave' .

Album składa się z 5 piosenek. Możesz kliknąć na utwory, aby zobaczyć odpowiadające im teksty i tłumaczenia:

To jest krótka lista piosenek utworzonych przez , które mogą być zaśpiewane podczas koncertu, wraz z nazwą albumu, z którego pochodzi każda piosenka:

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Jeyswan

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu