Clap Your Hands: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Ll Cool J

Tłumaczenie Clap Your Hands - Ll Cool J w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Ll Cool J Włoski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Ll Cool J Angielski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Ll Cool J Hiszpański
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Ll Cool J Francuski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Ll Cool J Niemiecki
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Ll Cool J Portoguese
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Ll Cool J Rosyjski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Ll Cool J Holenderski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Ll Cool J Szwedzki
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Ll Cool J Norweski
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Duński i tekst - Ll Cool J Duński
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Ll Cool J Hindi
Clap Your Hands: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Ll Cool J Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Clap Your Hands - Ll Cool J na różne języki.

Tekst Clap Your Hands
tłumaczenia Ll Cool J


Yeah I like that guitar man, yeah
Yo E-Love I like the way you flipped that guitar, man
Knahmsayin? It was a good idea man, knahmsayin? Yeah
It's kinda like freakin me, yaknahmsayin?
I wanna get hype man, I wanna do this, yaknahmsayin?
Just gon' chill, check it out


Slick as Vasoline, smell good as cologne
I'm like a muscle man in jail -- they leave me alone
I rhyme like Superman, you rap like Jimmy Olson
I'll break you like a bottle of green Golden Molson
You ain't a real rhymer, you look like a actress
How you gon' sleep on me, holmes? Do I look like a mattress?
Am I that old? Do I walk like Grady?
I'm 150 proof, Smirnoff is only 80
Don't you EVER try to rock my house
I'm a real cool cat, know what I'm sayin Mickey Mouse?
The poetry specialist, so take a dose of this
Now think about it -- can you really come close to this?
You soft as powder, weak as a cabin cooler
Ugly as work shoes, messin with the Ruler:
The ultimate writer, reciter and def entertainer
I work myself harder than a boxer's trainer

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
I said, clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


You'll end up underneath my sneaker
You're dog doo-doo, I'm watchin you get weaker
You can't believe, the skill and dexterity
LL Cool J, and the J is for Jeremy
So buff me, James Todd the earthquaker
That's right my brother, you're goin out like Sega
Screwed and chewed, so whassup dude?
One of my ballads'll get your girlies in the mood
Sucker MC's really make me sick
I'm so bad, I can suck my own dick
If you go to your girl's house and I'm there already
Don't go Crazy cause my name ain't Eddie
Rhymes so rough, it's like a course in trigonometry
When Einstein was talkin, he was talkin about me
The Prince of the Earth, and I'ma give birth
To a rhyme so hard you'll look soft as a Smurf
Gigglin and wigglin, so how we goin out?
LOVELY, and that's without a doubt!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


Rappers are my servants, they serve me like an emperor
When I'm through, you'll need a nurse to take your temperature
And cool you down, cause you're cold as leftovers
Not the ones on the table, I'm talkin about RUFF rovers

You can't get over, what's my name, Goofy?
You smoke I'm no joke, so my brother break out the looseys
And take a pull, cause the buck stops here
I get swift as a magician, wreck shit and dissapear
Don't cross me, or lose your loyalty
To the Prince of the Rap Court, I'm royalty
And it ain't no puzzle, it's a shame how rappers guzzle
Paragraphs I put together so I carry a muzzle
To shut em up and cut em up and make em be quiet
I'm a one man RIOT, so don't even TRY IT
The Prince of special tactics, plus I'm athletic
Before you play your hand you better do some calisthenics
Jumpin jacks, squats, push-ups, the whole nine
Speak your piece, then I'mma go for mine
And I guarantee you, I'm gonna strike again
I recommend my friend you drop the pen and give in
Cop out to one rhyme cause you're facin ten
I ain't Sidney Poitier but we can 'Do This Again'
I'm nice wit mines, and I gotta admit it
You don't really wanna battle, why don'tcha just forget it!

Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands


But if you're hard-headed and you still don't understand
Here's a little sample - ahem, my man

BRRRRRRRING 'Hello?'

'.. takes everything you've got'

'.. sure would help a lot'

Check my stats, how we livin, I thought so
I'm fresh, oh yes. But can they flow? Hell no
My rhymes are up to date, excellent, on point
I'm tellin you, they're the serious joint
I eat my steak fast, I drink my brew slow
My voice is milky with a nice clear flow
I eat like a fat man, and walk like a gigolo
I'm not a ballplayer, so now Y'KNOW!


Clap your hands everybody
And everybody just clap your hands
Cuz I'm in the house, everybody
And everybody just clap your hands


KnowhatI'msayin?
And I'mma be straight til the year 3000
That's word to 'muvva', yaknahmsayin?
And I say 'muvva' with a V cuz the V is for Victory, yaknahmsayin?
Cuz I'm the victor in this game, word up, knahmsayin?
That's what time it is
Peace
That man, he sure is FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY! Funky, he sho' is! You best believe he's FUNKY! You didn't KNOW??? FUNKY!

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Clap Your Hands autorstwa Ll Cool J


Tak, lubię tego gitarzystę, tak
Yo E-Love Podoba mi się sposób, w jaki przerzucałeś gitarę, człowieku
Knahmsayin? To był dobry pomysł stary, knahmsayin? Yeah
To trochę tak, jakbyś mnie oszukał, yaknahmsayin?
Chcę dostać szum, chcę to zrobić, yaknahmsayin?
Śliczny jak Vasoline, pachnie dobrze jak woda kolońska
Jestem jak mięśniak w więzieniu - zostawiają mnie w spokoju
Rymuję jak Superman, ty rapujesz jak Jimmy Olson
Ja Rozbiję cię jak butelkę zielonego złotego molsona
Nie jesteś prawdziwym rymerem, wyglądasz jak aktorka
Jak będziesz na mnie spał, Holmes? Czy wyglądam jak materac?
Czy jestem taki stary? Czy chodzę jak Grady?
Mam 150 dowodów, Smirnoff ma tylko 80 lat
Nie próbuj NIGDY wstrząsnąć moim domem
Jestem naprawdę fajnym kotem, wiesz co ja ' Mówię Myszkę Miki?
Specjalista od poezji, więc weź dawkę tego
Pomyśl o tym - czy naprawdę możesz zbliżyć się do tego?
Jesteś miękki jak puder, słaby jak kabina fajniejszy
Brzydki jak buty do pracy, zadzieraj z władcą:
Najlepszy pisarz, recytator i zręczny artysta
Pracuję ciężej niż trener boksera

Klaszczę w dłonie wszyscy
I wszyscy po prostu klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie, wszyscy
I wszyscy po prostu klaszczą w dłonie
Powiedziałem, wszyscy klaszczą w dłonie
I wszyscy po prostu klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie
I wszyscy klaszczą w dłonie


Skończysz pod moją tenisówką
Jesteś psem doo-doo, Patrzę, jak stajesz się słabszy
Nie możesz uwierzyć, umiejętności i zręczność
LL Cool J, a J jest dla Jeremy'ego
Więc wzmocnij mnie, James Todd, trzęsienie ziemi
Tha Mam rację bracie, wychodzisz jak Sega
Pieprzony i przeżuty, więc co z tym koleś?
Jedna z moich ballad wprawi twoje dziewczyny w nastrój
Sucker MC naprawdę przyprawia mnie o mdłości
Jestem taki zły, mogę ssać własnego kutasa
Jeśli pójdziesz do domu swojej dziewczyny i już tam jestem
Nie zwariuj, bo nie nazywam się Eddie
Rymy tak szorstkie, to jak kurs trygonometrii
Kiedy Einstein mówił, mówił o mnie
Książę Ziemi, a ja urodzę
Do rymu tak mocno, że będziesz wyglądać miękko jak Smerf
Wigglin i wigglin, więc jak wychodzimy?
PIĘKNIE, i to bez wątpienia!

Klaszczcie wszyscy w dłonie
I wszyscy klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie
I wszyscy klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie


Raperzy są moimi sługami, służą mi jak cesarz
Kiedy skończę, będziesz potrzebować pielęgniarki, która zmierzy ci temperaturę
I ochłodzi cię, ponieważ są zimne jak resztki
Nie te na stole, mówię o łazikach RUFF
Nie możesz się przebić, jak mam na imię, Goofy?

Palisz, nie jestem żartować, więc mój brat wyrwać się z luźnych rzeczy
I pociągnąć, bo tu się kończy
Jestem szybki jako magik, niszczę gówno i znikam
Nie przekraczaj mnie ani nie przegraj Wasza lojalność
Wobec Księcia Rap Court, jestem członkiem rodziny królewskiej
I to nie jest żadna łamigłówka, szkoda, jak żłobią się raperzy
Ustępy, które złożyłem, więc noszę kaganiec
Aby ich zamknąć i pociąć i sprawić, by były cicho
Jestem jednoosobowym RIOTEM, więc nawet NIE PRÓBUJ tego
Książę taktyki specjalnej, a ponadto jestem atletyczny
Zanim zagrasz swoją ręką, lepiej zrób trochę kalisteniki
Skaczące pajacyki, przysiady, pompki, cała dziewiątka
Powiedz swój kawałek, a ja pójdę po swój
I Gwarantuję ci, uderzę ponownie
Polecam przyjacielowi, żebyś upuścił długopis i poddał się
Glinka do jednego rymu, bo grasz dziesięć.
Nie jestem Sidney Poitier ale możemy to zrobić Znowu '
Jestem niezły dowcipem i muszę to przyznać
Naprawdę nie chcesz walczyć, czemu po prostu o tym nie zapomnisz!

Klaszcz wszystkim w dłonie
I wszyscy po prostu klaszczą w dłonie
Wszyscy klaszczą w dłonie
I wszyscy po prostu klaszczą w dłonie


Ale jeśli jesteś uparty i ty nadal nie rozumiem
Oto mała próbka - ahem, mój człowieku

BRRRRRRING 'Halo?'

'... bierze wszystko co masz'

'.. na pewno by dużo pomogło'

Sprawdź moje statystyki, jak żyjemy, tak myślałem
Jestem świeży, o tak. Ale czy mogą płynąć? Do diabła, nie
Moje rymy są aktualne, doskonałe, na temat
Mówię ci, to poważna skrętka
Jem szybko mój stek, piję swój wywar powoli
Mój głos jest mleczny z przyjemnym, czystym płynnością
Jem jak grubas i chodzę jak żigolo
Nie jestem graczem w piłkę, więc teraz Y'KNOW!


Wszyscy klaszczą w dłonie
I wszyscy klaszczą w dłonie
Ponieważ jestem w domu, wszyscy
I wszyscy klaszczą w dłonie


Wiesz co mówię?
I będę prosty do 3000 roku
To słowo do „muvva”, yaknahmsayin?
A ja mówię „muvva” z V bo V jak Victory, yaknahmsayin?
Bo jestem zwycięzcą w tej grze, słowo do góry, knahmsayin?
To jest czas
Pokój
Ten człowiek z pewnością jest ZABAWNY, ZABAWNY, ZABAWNY! Funky, on sho 'jest! Najlepiej uwierz, że jest ZABAWNY! Nie WIESZ ??? ODJECHANY!

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Clap Your Hands Są szczęśliwi!

KREDYTY

Piosenkę „Clap Your Hands” napisał LL Cool J. Jeśli podoba Ci się ta piosenka, zachęcamy do jej zakupu. W ten sposób będziesz ich wspierać.

Ll Cool J

Clap Your Hands: tłumaczenie i tekst - Ll Cool J

Clap Your Hands

Ll Cool J opublikował nową piosenkę zatytułowaną 'Clap Your Hands' pobrane z albumu 'Walking with a Panther' i z przyjemnością pokażemy Ci tekst i tłumaczenie.

Album składa się z 15 piosenek. Możesz kliknąć na utwory, aby zobaczyć odpowiadające im teksty i tłumaczenia:

To jest krótka lista piosenek utworzonych przez , które mogą być zaśpiewane podczas koncertu, wraz z nazwą albumu, z którego pochodzi każda piosenka:

Inne albumy z LL Cool J

Ten album na pewno nie jest pierwszym w jego karierze. Na przykład chcemy przypomnieć ci albumy takie jak 14 Shots to the Dome / Radio / Bigger and Deffer / 10 / Mr. Smith / All World.

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Ll Cool J

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu

Do dzisiaj poprawiłeś / aś
225
tłumaczenia piosenek
Dziękuję !!