Send Your Children: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Menigma

Tłumaczenie Send Your Children - Menigma w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Send Your Children: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Menigma Włoski
Send Your Children: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Menigma Angielski
Send Your Children: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Menigma Hiszpański
Send Your Children: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Menigma Francuski
Send Your Children: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Menigma Niemiecki
Send Your Children: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Menigma Portoguese
Send Your Children: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Menigma Rosyjski
Send Your Children: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Menigma Holenderski
Send Your Children: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Menigma Szwedzki
Send Your Children: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Menigma Norweski
Send Your Children: Tłumaczenie w Duński i tekst - Menigma Duński
Send Your Children: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Menigma Hindi
Send Your Children: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Menigma Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Send Your Children - Menigma na różne języki.

Tekst Send Your Children
tłumaczenia Menigma

Rebirth, complete!
Kill for me!
Send your children to serve the eradication of my enemies!

So listen close!
Now, submit to the wrath of our hate!
Suffer and squirm, from the pain we create!
Democracy dies, as I take it place!

These lines in the sand mean everything to me!
These rivers that divide run through me!
What greater death can there be
Than to die to be free?
How can we ever progress if we cannot kill for peace?

How can we ever progress, if we cannot kill for peace?

Fold your hands to me!

Destroyer of worlds
Destroyer of everything you'r told to fear!
Cities ablaze, discard the chains!
Bend your knees to me!
Salt of the earth
The tongue that says the words you've longed to hear!
Death is beyond you, and all you hold dear
As black as the night, the fires burn the weak!
We'll become gods and relinquish the meek!
What greater life can you lead
Than to fight for a country
Which isn't afraid to do what it takes
To stand for eternity?

Renounce all the doubt in your thoughts!
What worth hold lives to gods?

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Send Your Children autorstwa Menigma

Odrodzenie zakończone!
Zabij dla mnie!
Wyślij swoje dzieci, by służyły wykorzenieniu moich wrogów!

Więc słuchaj uważnie!
Teraz poddaj się gniewowi nasza nienawiść!
Cierp i wij się od bólu, który stwarzamy!
Demokracja umiera, gdy ja zajmuję to miejsce!

Te linie na piasku oznaczają dla mnie wszystko!
Przepływają przeze mnie rzeki, które dzielą!
Jaka może być większa śmierć
niż umrzeć, by być wolnym?
Jak możemy się rozwijać, jeśli nie możemy zabijać dla pokoju?

Jak możemy się kiedykolwiek rozwijać, skoro nie możemy zabijać dla pokoju?

Złóż mi ręce!
Niszczyciel światów

Niszczyciel wszystkiego, co powiedziałeś bać się!
Płonące miasta, odrzuć łańcuchy!
Zegnij przede mną kolana!
Sól ziemi
Język, który wypowiada słowa, których pragnąłeś usłyszeć!
Śmierć jest poza tobą i wszystko, co kochasz, kochasz
Ognie czarne jak noc spalą słabych!
Staniemy się bogami i porzucimy potulnych!
Jakie większe życie czy możesz poprowadzić
niż walczyć o parę ntry
Który nie boi się zrobić tego, co trzeba
Stać przez wieczność?

Wyrzeknij się wszelkich wątpliwości w swoich myślach!
Co warte jest życie dla bogów ?

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Send Your Children? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Piosenkę „Send Your Children” napisał Viktor Friberg, Peter Schrewelius, Erik Sku00f6lling, Jonatan Dahlgren e Staffan Blomkvist. Jeśli podoba Ci się ta piosenka, zachęcamy do jej zakupu. W ten sposób będziesz ich wspierać.