1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Nana Kwame

Tłumaczenie 1, 2, 3, Are You Ready ? - Nana Kwame w Polskie i oryginalne słowa piosenki
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Nana Kwame Włoski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Nana Kwame Angielski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Nana Kwame Hiszpański
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Nana Kwame Francuski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Nana Kwame Niemiecki
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Nana Kwame Portoguese
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Nana Kwame Rosyjski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Nana Kwame Holenderski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Nana Kwame Szwedzki
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Nana Kwame Norweski
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Duński i tekst - Nana Kwame Duński
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Nana Kwame Hindi
1, 2, 3, Are You Ready ?: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Nana Kwame Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie 1, 2, 3, Are You Ready ? - Nana Kwame na różne języki.

Tekst 1, 2, 3, Are You Ready ?
tłumaczenia Nana Kwame

Back in days as we speak and multiply
The thoughts in my mind what will happen when I die
Free as a bird happy in the sky
War on our earth Lord why oh why
Justice please take me by the hand
Lead me to the place just like alice went to Wonderland
Damn I'm in a bad mood what shall I do
Excuse you for abuse thank you
The kingdom come and you'll see what I mean
Deep breathe inhale for some oxygen
Where I've been you never can imagine
Lookin' for the light day after still laughin'
Life sucks payback is a bitch
I pray to god yes I wanna be rich
Lookin' for money and the faith real quick
Been thinkin' about it all the time makes me really sick


1, 2, 3 are you ready ?
1, 2, 3 are you ready for the slow jam ?
1, 2, 3 are you ready we won't stop 'til we gettin' our thing

1, 2, 3 are you ready ?


Look time for me and you to take a look in the book
Read between the lines no garantee you get the hook
Ready or not you better watch out 'cause here I come
Let me say hi to Bill and Hillary Clinton
What about the subject my brothers in the projects
A minute or two will do my love and my respect
Hard times I've been thru no gold on my spoon
Mama left me my sister and my two brothers too
Back behind still together we climb
Fightin' day and night prayin' for a better life
Lord dear lord in heaven above
Obedience is better than sacrifice that's why I'm tough Freedom and justice exactly what we lookin' for
Free our pain and maintain so we don't fall
Peace to all the folks on Earth and the Universe
Now it's the time to go for you and yours

Tłumaczenie piosenki w Polskie
1, 2, 3, Are You Ready ? autorstwa Nana Kwame

Dawno temu, kiedy mówimy i rozmnażamy się
Myśli w mojej głowie, co się stanie, gdy umrę
Wolny jak ptak szczęśliwy na niebie
Wojna na naszej ziemi Panie, dlaczego och dlaczego
Sprawiedliwość, proszę, weź mnie za rękę
Poprowadź mnie do miejsca, tak jak Alicja poszła do Krainy Czarów
Cholera Jestem w złym nastroju, co mam zrobić
Przepraszam za nadużycie dziękuję
Przyjdź królestwo, a zobaczysz, co mam na myśli
Głęboki wdech, wdech po trochę tlenu
Gdzie byłem, nigdy nie możesz sobie wyobrazić
Szukając światła dnia po wciąż się śmiejąc '
Życie jest do dupy, zemsta to suka
Modlę się do Boga tak, chcę być bogaty
Szukanie pieniędzy i wiary naprawdę szybko
Myślałem o tym cały czas ja naprawdę chory


1, 2, 3 jesteś gotowy?
1, 2, 3 czy jesteś gotowy na powolny jam?

1, 2, 3 czy jesteście gotowi, nie przestaniemy, dopóki nie zdobędziemy naszych rzeczy
1, 2, 3 czy jesteście gotowi?


spójrz na mnie i na siebie, żeby spojrzeć w książce
Czytaj między wierszami bez gwarancji, że otrzymasz h ook
Gotowi czy nie, lepiej uważaj, bo tu przychodzę
Pozwól, że przywitam się z Billem i Hillary Clintonami
A co z tematem, moi bracia w projektach
Minuta lub dwoje zrobi moją miłość i mój szacunek
Ciężkie czasy, w których nie miałem złota na łyżce
Mama zostawiła mnie, moją siostrę i moich dwóch braci,
Z powrotem, wciąż razem, wspinamy się
Walcząc dniem i nocą, modląc się o lepsze życie
Panie drogi panie w niebie w górze
Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, dlatego jestem twardy Wolność i sprawiedliwość dokładnie to, czego szukamy
Uwolnij nasz ból i utrzymaj, abyśmy nie upadli
Pokój dla wszystkich ludzi na Ziemi i we Wszechświecie
Teraz nadszedł czas, aby iść za tobą i twoimi

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór 1, 2, 3, Are You Ready ? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Piosenkę „1, 2, 3, Are You Ready ?” napisał Toni Cottura, Bu00fclent Aris e Nana Kwame. Podoba Ci się ta piosenka? Wspieraj autorów i ich etykiety, kupując to.

Nana Kwame

1, 2, 3, Are You Ready ?: tłumaczenie i tekst - Nana Kwame

1, 2, 3, Are You Ready ?

Nana Kwame opublikował nową piosenkę zatytułowaną '1, 2, 3, Are You Ready ?' pobrane z albumu 'Nana' i z przyjemnością pokażemy Ci tekst i tłumaczenie.

To jest lista 7 utworów zawartych w albumie. Możesz kliknąć na jeden, aby zobaczyć odpowiadające mu teksty i tłumaczenia.

To jest krótka lista piosenek utworzonych przez , które mogą być zaśpiewane podczas koncertu, wraz z nazwą albumu, z którego pochodzi każda piosenka:

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Nana Kwame

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu

Do dzisiaj poprawiłeś / aś
225
tłumaczenia piosenek
Dziękuję !!