Wellerman: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Nathan Evans

Tłumaczenie Wellerman - Nathan Evans w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Wellerman: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Nathan Evans Włoski
Wellerman: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Nathan Evans Angielski
Wellerman: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Nathan Evans Hiszpański
Wellerman: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Nathan Evans Francuski
Wellerman: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Nathan Evans Niemiecki
Wellerman: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Nathan Evans Portoguese
Wellerman: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Nathan Evans Rosyjski
Wellerman: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Nathan Evans Holenderski
Wellerman: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Nathan Evans Szwedzki
Wellerman: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Nathan Evans Norweski
Wellerman: Tłumaczenie w Duński i tekst - Nathan Evans Duński
Wellerman: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Nathan Evans Hindi
Wellerman: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Nathan Evans Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Wellerman - Nathan Evans na różne języki.

Tekst Wellerman
tłumaczenia Nathan Evans

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


She had not been two weeks from shore
When down on her a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tеa and rum
One day, when the tonguin' is donе
We'll take our leave and go


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


No line was cut, no whale was freed;
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed;

She took that ship in tow


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more
All boats were lost, there were only four
But still that whale did go


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


As far as I've heard, the fight's still on;
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all


Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Wellerman autorstwa Nathan Evans

Kiedyś był statek, który wypłynął w morze
A nazwa tego statku brzmiała Billy o 'Tea
Wiał silny wiatr, jej dziób opadał w dół
Dmuchnij, ja, dręczyciele, dmuchnij br />

Niech wkrótce przyjdzie Wellerman
Aby przynieść nam cukier, herbatę i rum
Pewnego dnia, kiedy język się skończy
zabierzemy odejdź i idź


Nie była już dwa tygodnie od brzegu
Kiedy na nią niosła prawy wieloryb
Kapitan wezwał wszystkie ręce i zaklął
Zabrałby tego wieloryba na hol


Wkrótce przybędzie Wellerman
, aby przynieść nam cukier, tę i rum
Pewnego dnia, kiedy język nie będzie
Pójdziemy i pójdziemy


Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da -da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da

Zanim łódź uderzyła w woda
Ogon wieloryba uniósł się i złapał ją
Wszystkie ręce na boki, harpunem i walczyły z nią
Kiedy zanurkowała poniżej


Wkrótce maj Wellerman przyszedł
aby przynieść nam cukier, herbatę i rum
Jeden dzień, kiedy język się skończy
Pójdziemy i pójdziemy


Żadna linia nie została przecięta, żaden wieloryb nie został uwolniony;
Umysł Kapitana został nie na chciwości
Ale należał do wyznania wielorybnika;

Wzięła ten statek na hol


Wkrótce Wellerman przypłynie
by przynieść nam cukier i herbata i rum
Pewnego dnia, kiedy język się skończy
wyjdziemy i pójdziemy


Da-da-da-da-da -da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da- da-da

Przez czterdzieści dni, a nawet dłużej
Lina poluzowała się, a potem jeszcze raz napięta
Wszystkie łodzie zginęły, było tylko cztery
Ale nadal ten wieloryb poszedł


Wkrótce przyjdzie Wellerman
aby przynieść nam cukier, herbatę i rum
Pewnego dnia, kiedy język się skończy
Pójdziemy i pójdziemy


O ile słyszałem, walka wciąż trwa;
Linka nie została przecięta, a wieloryb nie zniknął
Wellerman dzwoni regularnie
Aby zachęcić kapitana, załogę i wszystkich.

Niech niedługo przyjdzie Wellerman
Aby przynieść nam cukier, herbatę i rum
Pewnego dnia, kiedy język się skończy
Odejdziemy i pójdziemy

Niech niedługo przyjdzie Wellerman
Aby przynieść nam cukier, herbatę i rum
Pewnego dnia, kiedy język tongu jest skończony
Pójdziemy w drogę
To tłumaczenie zostało napisane przez: wdh.
Dziękuję!

Ulepsz to tłumaczenie

Tłumacze Wellerman - Nathan Evans

Imię
wdh Cały utwór

KREDYTY

Piosenkę „Wellerman” napisał Nathan Evans, Alex Oriet, David Phelan, Samuel Brannan, William Graydon e Tom Hollings. Wesprzyj autorów i wytwórnie stojące za jego stworzeniem, kupując go, jeśli chcesz.