Dirty Work: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Sweatshop Union

Tłumaczenie Dirty Work - Sweatshop Union w Polskie i oryginalne słowa piosenki
Dirty Work: Tłumaczenie w Włoski i tekst - Sweatshop Union Włoski
Dirty Work: Tłumaczenie w Angielski i tekst - Sweatshop Union Angielski
Dirty Work: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - Sweatshop Union Hiszpański
Dirty Work: Tłumaczenie w Francuski i tekst - Sweatshop Union Francuski
Dirty Work: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - Sweatshop Union Niemiecki
Dirty Work: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - Sweatshop Union Portoguese
Dirty Work: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - Sweatshop Union Rosyjski
Dirty Work: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - Sweatshop Union Holenderski
Dirty Work: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - Sweatshop Union Szwedzki
Dirty Work: Tłumaczenie w Norweski i tekst - Sweatshop Union Norweski
Dirty Work: Tłumaczenie w Duński i tekst - Sweatshop Union Duński
Dirty Work: Tłumaczenie w Hindi i tekst - Sweatshop Union Hindi
Dirty Work: Tłumaczenie w Polskie i tekst - Sweatshop Union Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie Dirty Work - Sweatshop Union na różne języki.

Tekst Dirty Work
tłumaczenia Sweatshop Union

Well I'd like to see the likes of me relax with a wife and seed
Time to write and read
No fight to get a bite to eat
It might just be a pipe dream but fuck the alternative
Turning the lights green on the destruction of the Earth
It's just obvious to me that the way that we do it's wrong
And I'm not just gonna be the type that prays and moves along
When these days we lose are gone, and we need every moment
The maze is too long to proceed that slow and
When the pain stops I'll crawl up out of bed
But these raindrops are falling on my head
My brain stopped recalling what I read
Back in school 'cause I train not to swallow what I'm fed
So for the time being I'm seeing things a little differently
Bringing out the kid in me as I sing and shout a symphony
And think about the shit that we confuse and take for granted
'Cause we're losing sacred land as we abuse and rape this planet


Get our hands dirty working for the things we need
Scritch scratch to eat and the air that I breathe
Leave the rest alone and rest time at home
A congested mess of those obsessed with what they own

As a free-thinking man
I'm proud of who I am
We're deep in sinking sand
And not allowed to give a damn
But with this vivid plan I'll visit lands
I'm sick of name brands
Made cynics out of fans
To limit what we understand
But in this village of the damned
It seems a long ways away
Another day gone astray
One more song that gets no play

The old say it's the youth, but the youth say it's the old
The truth is rarely told, unaware we're out of control
Tryin' to hold ourselves together, but all of it tempts me
The heart and the soul and the wallet running empty
From MTV to the pages of the source
We pay homage to the hordes that line the shelves of record stores
What's it all for?
I often ask myself
Should I get off my ass and be like everybody else?
Maybe seek some help
Or live in rhythm of health
For an instant found wealth
But no resistance is felt


Well I see barstool prophets and philosopher kings
I hear manic street preachers speak of God and our sins
We gotta begin
To see that God is within
The u-n-i-verse of Earth as we constantly spin
Do you wish to be free, or be habitually sleeping?
Are we histories sheep, or will we live to see freedom?
Cause we been lied to all of our lives
And I don't think I can take anymore
Fck TV, high school, and all of your lies
I can see right through your face to the core
So don't even try to tell me what to say
I'll make you scream and cry when you take my love away
Day in and day through
I may win and may lose
But if all else fails I'll just sing and play blues
Hey you, what's your name? Make your hand into a fist
We haven't changed the world but we can if you resist

Tłumaczenie piosenki w Polskie
Dirty Work autorstwa Sweatshop Union

Cóż, chciałbym zobaczyć takich jak ja relaksujących się z żoną i nasieniem
Czas pisać i czytać
Nie walczyć o coś do jedzenia
To może być tylko mrzonka, ale pieprzyć alternatywę
Włączamy zielone światła w sprawie zniszczenia Ziemi
To dla mnie oczywiste, że sposób, w jaki robimy, jest zły
I nie będę tylko typem, który się modli i porusza się naprzód
Kiedy te dni już minęły i potrzebujemy każdej chwili
Labirynt jest zbyt długi, by iść tak wolno i
Kiedy ból ustanie, wyczołgam się z łóżka
Ale te krople deszczu spadają mi na głowę
Mój mózg przestał przypominać sobie to, co czytałem
Po powrocie do szkoły trenuję, aby nie połykać tego, co mnie karmi
Więc na razie bycie Widzę rzeczy trochę inaczej
Wydobywając we mnie dzieciaka, kiedy śpiewam i wykrzykuję symfonię
I pomyśl o tym gównie, które my mylimy i bierzemy za pewnik
„Bo my” tracimy święte ziemie, gdy wykorzystujemy i gwałcimy tę planetę


brudzimy sobie ręce, pracując dla rzeczy, których potrzebujemy
Zdrap się do jedzenia i powietrze, którym oddycham
Resztę zostaw w spokoju i czas na odpoczynek w domu
Zatłoczony bałagan tych, którzy mają obsesję na punkcie tego, co posiadają.

Jako człowiek swobodnie myślący
Jestem dumny z tego, kim jestem
Jesteśmy głęboko w tonącym piasku
I nie możemy się tym przejmować
Ale z tym żywym plan Odwiedzę ziemie
Mam dość markowych marek
Zrobiłem cyników z fanów
Aby ograniczyć to, co rozumiemy
Ale w tej wiosce potępionych
Wydaje się, że to bardzo daleko
Kolejny dzień zbłądził

Jeszcze jedna piosenka, której nie można odtworzyć
Starzy mówią, że to młodzież, ale młodzież mówi, że to stara
Prawda jest taka rzadko mówiony, nieświadomy, że wymknęliśmy się spod kontroli
Próbujemy trzymać się razem, ale to wszystko mnie kusi
Serce i dusza i portfel są puste
Z MTV na strony źródła
Oddajemy hołd hordom, które stoją na półkach sklepów z płytami.
Po co to wszystko?
Często zadaję sobie pytanie
Czy mam ruszyć z tyłka i być podobnym e wszyscy inni?
Może szukać pomocy
Lub żyć w rytmie zdrowia
Na chwilę znaleźć bogactwo
Ale opór nie jest odczuwalny


Cóż, widzę proroków na stołach barowych i królów filozofów
Słyszę maniakalnych kaznodziejów ulicznych, którzy mówią o Bogu i naszych grzechach
Musimy zacząć
Aby zobaczyć, że Bóg jest w środku
Wszechświat Ziemi, gdy nieustannie się obracamy
Czy chcesz być wolny, czy zwyczajowo spać?
Czy jesteśmy historiami owiec, czy też będziemy żyć, aby zobaczyć wolność?
Ponieważ zostaliśmy okłamani dla wszystkich nasze życie
I nie sądzę, żebym mógł znieść więcej
Fck TV, liceum i wszystkie twoje kłamstwa
Mogę przejrzeć twoją twarz do sedna
Więc nawet nie próbuj mi mówić, co mam powiedzieć
Sprawię, że będziesz krzyczeć i płakać, kiedy zabierzesz moją miłość
Dzień po dniu przez
Mogę wygrać i mogę przegrać
Ale jeśli wszystko inne zawiedzie, po prostu zaśpiewam i zagram bluesa
Hej ty, jak masz na imię? Zaciśnij dłoń w pięść.
Nie zmieniliśmy świata, ale możemy, jeśli się oprzesz

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór Dirty Work? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Jeśli podoba Ci się ta piosenka, zachęcamy do jej zakupu. W ten sposób będziesz ich wspierać.

Sweatshop Union

Dirty Work: tłumaczenie i tekst - Sweatshop Union

Dirty Work

Przedstawiamy wam teksty i tłumaczenie Dirty Work, wiadomości utworzonej przez Sweatshop Union pobrane z albumu 'Local 604'

Lista 10 utworów tworzących album jest tutaj:

Oto niektóre hity zaśpiewane przez . Nazwę albumu znajdziesz w nawiasach:

Inne albumy z Sweatshop Union

Chcemy przypomnieć Ci inny stary album poprzedzający ten: Infinite / Natural Progression.

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty Sweatshop Union

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu