The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Polskie i tekst - The Sensational Alex Harvey Band

Tłumaczenie The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band w Polskie i oryginalne słowa piosenki
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Włoski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Włoski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Angielski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Angielski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Hiszpański i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Hiszpański
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Francuski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Francuski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Niemiecki i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Niemiecki
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Portoguese i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Portoguese
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Rosyjski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Rosyjski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Holenderski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Holenderski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Szwedzki i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Szwedzki
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Norweski i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Norweski
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Duński i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Duński
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Hindi i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Hindi
The Tale Of The Giant Stoneater: Tłumaczenie w Polskie i tekst - The Sensational Alex Harvey Band Polskie
Poniżej znajdziesz teksty , teledysk i tłumaczenie The Tale Of The Giant Stoneater - The Sensational Alex Harvey Band na różne języki.

Tekst The Tale Of The Giant Stoneater
tłumaczenia The Sensational Alex Harvey Band

COMMENTATOR: Hear this the tale of the giant stone eater
GIRL: Gather round boys and girls and listen

MAN:
To the tale of the giant stone eater
And how the earth was ravaged
During the years of the great stone

COMMENTATOR:
Raised the price of diesel oil
And yellow painted signs zigzagged
Black lines of

GIRL andamp; MAN: Another tree dies of

MAN:
Sudden-savage-shining-solid-soiled-solid-sanded
Steel-shuddering-shattering-shovelling until the
Sabre toothed rooter roots the earth
The eater eats his fill and is not satisfied and
Roars and reves his mathematical rage
On the footprints of Vikings
Trapped on a sonic tape recorder
Ten million years old, ten million years old, ten million years old

GIRL:
A broken antler points the way to the still pond
Where reflections of bonnie Prince Charlie lies wounded in the
Shallow water sun shining on chrome surfaces
Protecting the tales of a grandfather -
March on!
GIRL andamp; MAN:
Journeys unstarted measure space for future parking lots
Journeys unstarted measure space
Journeys unstarted measure space for the future

COMMENTATOR: And - underneath a million tons of cold lava
A brontasaurus lies wrong way up

GIRL: Right way straight ahead

MAN: Hamburgers at the barn dance tonight!

COMMENTATOR:
Average speed 100 mph
Sixteen lane highways cross the meadows

GIRL: Plastic space agents selling candy-floss contracts

ALL TOGETHER:
Bells ringing 'ring ring' split, grind and grovel
Lost iron relics ringing on the cold stone

GIRL:
A spated river flows up hill
Directions change in the New Age rain on
COMMENTATOR:
Thursdays guaranteed dry!...
Guaranteed dry while handmade golf courses
Weary of trickery and fraud
Grey slates remain grey slates -
Floods as required life silently reforms in the pools of stagnation
Each layer a civilisation - buy your own layer
The eater eats again retches roars and vomits
His computerised future is bright with security
Headshrinkers analyse the
Meanwhile another tree dies of shame

ALL TOGETHER:
And another tree dies of

Tłumaczenie piosenki w Polskie
The Tale Of The Giant Stoneater autorstwa The Sensational Alex Harvey Band

KOMENTARZ: Posłuchaj opowieści o gigantycznym zjadaczu kamieni
DZIEWCZYNA: Zbierz chłopaków i dziewczęta i posłuchaj

MĘŻCZYZNA:
Opowieść o gigantycznym zjadaczu kamieni
I jak ziemia została spustoszona
W latach wielkiego kamienia

KOMENTARZ:
Podwyższono cenę oleju napędowego
I żółte znaki malowane zygzakiem
Czarne linie

DZIEWCZYNY andamp; MĘŻCZYZNA: Kolejne drzewo umiera z powodu

CZŁOWIEKA:
Nagłe-dzikie-lśniące-solidne-zabrudzone-solidne-piaskowane
drżące-tłuczące-roztrzaskane-stalowe łopaty do
Korzeń szablozębny zakorzenia ziemię
Zjadacz zjada się do syta i nie jest usatysfakcjonowany i
ryczy i ujawnia swój matematyczny wściekłość
Śladami Wikingów
Uwięziony na magnetofonie dźwiękowym
Dziesięć milionów lat, dziesięć milionów lat, dziesięć milionów lat

DZIEWCZYNA:
Złamane poroże wskazuje drogę do nieruchomego stawu
Gdzie refleksje bonnie Prince Charlie leży ranny w
słońcu płytkiej wody świecącym na chromowanych powierzchniach.
Ochrona opowieści o dziadku -
marca! MĘŻCZYZNA:
Podróże niezakończone miejsce na przyszłe parkingi
Podróże niezakończone miejsca na miarę
Podróże niezakończone miejsce na przyszłość

KOMENTARZ: I - pod milionem ton zimna lawa

Brontasaurus leży w złym miejscu

DZIEWCZYNA: Prosto na wprost

MĘŻCZYZNA: Hamburgery na tańcu w stodole!

KOMENTARZ:
Średnia prędkość 100 mil na godzinę
Szesnaście autostrad przecinających łąki

DZIEWCZYNA: plastikowi agenci zajmujący się sprzedażą waty cukrowej

WSZYSCY RAZEM:
Dzwony dzwoniące „ring ring” rozszczepiają się, miażdżą i czołgają się
Zaginione żelazne relikty dzwonią na zimnym kamieniu

DZIEWCZYNA:
Wzniesiona rzeka płynie pod górę
Kierunki zmieniają się podczas deszczu New Age w dniu
KOMENTARZ:
Czwartki gwarantowane suche! ...
Gwarantowana suchość podczas ręcznie robionych pól golfowych
Zmęczony oszustwami i oszustwami
Szary łupki pozostają szarymi łupkami -
Powodzie zgodnie z wymaganiami życie po cichu reformuje się w basenach stagnacji
Każda warstwa to cywilizacja - kup Twoja własna warstwa
Zjadacz znowu je wymiotuje, ryczy i wymiotuje
Jego skomputeryzowana przyszłość jest świetlana z bezpieczeństwem
Headshrinkers analizują
W międzyczasie kolejne drzewo umiera ze wstydu

WSZYSCY RAZEM:
I inne drzewo umiera

Ulepsz to tłumaczenie

Ze względu na brak czasu i ludzi, wiele tłumaczeń jest wykonywanych przy użyciu automatycznego tłumacza.
Wiemy, że nie jest to najlepsze, ale wystarczy, aby wyjaśnić tym, którzy nas odwiedzają.
Z Twoją pomocą i innymi odwiedzającymi możemy uczynić tę witrynę punktem odniesienia dla tłumaczeń piosenek.
Chcesz wnieść swój wkład w utwór The Tale Of The Giant Stoneater? Są szczęśliwi!

KREDYTY

Podoba Ci się ta piosenka? Wspieraj autorów i ich etykiety, kupując to.

The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater: tłumaczenie i tekst - The Sensational Alex Harvey Band

The Tale Of The Giant Stoneater

The Tale Of The Giant Stoneater to nowy singiel z The Sensational Alex Harvey Band pobrane z albumu 'Tomorrow Belongs to Me' .

Lista 11 utworów tworzących album jest tutaj:

Oto niektóre hity zaśpiewane przez . Nazwę albumu znajdziesz w nawiasach:

Inne albumy z The Sensational Alex Harvey Band

Chcemy przypomnieć Ci inny stary album poprzedzający ten: Framed.

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty The Sensational Alex Harvey Band

Najnowsze tłumaczenia i dodane teksty

Najczęściej oglądane tłumaczenia w tym tygodniu